Aktuelne vesti

četvrtak, 8. februar 2018.

Obnovljena turistička signalizacija na teritoriji opštine InđijaTuristička organizacija opštine Inđija je krajem prošle godine započela sprovođenje planiranih aktivnosti na obnovi turističke signalizacije u nekoliko naselja opštine Inđija: Stari Slankamen, Beška, Krčedin i Čortanovci. Najpre su na terenu evidentirane potrebe reparacije oštećenih i dotrajalih znakova i urađena je specifikacija potrebnih radova. Evidentirane table su skinute i nakon reparacije zamenjene obnovljenim tablama, sa novim dugotrajnim reflektujićim folijama. Radovi su nadavno završeni a sprovedeni su skladu sa postojećim projektima: „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Stari Slankamen“, „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Beška“ (koji obuhvata i deo naselja Čortanovci) i „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Krčedin“. U okviru predviđenih radova postavljeni su nova turističko-informativna tabla u Beški ispred Doma kulture, dve turističko-informativne table na keju u Starom Slankamenu, manje informativne table ispred važnijih objekata, kao i obnovljeni brojni putokazi. Kako turistička signalizacija predstavlja važan element kvaliteta uslova za prihvat i boravak turista, Turistička organizacija planira da i u narednom periodu posveti pažnju kako održavanju postojećih, tako i postavljanju novih znakova.


Pretraga vesti