Aktuelne vesti

utorak, 30. oktobar 2018.

Jezerska biciklistička ruta na teritoriji opštine InđijaNedavno su završeni radovi na postavljanju znakova turističke signalizacije Jezerske biciklističke rute koja povezuje sva jezera na teritoriji istočnog Srema. Radi se o projektu koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Srem sa svojim partnerima, među kojima je i Turistička organizacija opštine Inđija. Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) uz učešće Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Jezerska ruta se prostire na teritoriji opština Ruma, Irig i Inđija pored jezera: Pavlovačko, Borkovačko, Bankovačko (Međeš), Dobrodol i Jarkovci. Obuhvata područje između biciklističke rute Sava i rute Srem, sa kojom je povezana putem tzv. Manastirske rute. Dužina jezerske rute iznosi 155 km.

Na teritoriji opštine Inđija jezerska ruta prolazi kroz Ljukovo, zatim pored Jarkovačkog jezera sve do Maradika. Obeleženo je i skretanje za Jarkovačko jezero kao i staza koja vodi oko jezera. Ruta vodi postojećim asfaltnim putem i delom zemljanim putem koji je u dobrom stanju.

Pored postojeće međunarodne biciklističke rute EvroVelo 6, koja kroz opštinu Inđija prolazi u dužini od 27 km, uspostavljanjem nove jezerske rute cikloturizam u opštini Inđija još više dobija na značaju, posebno kada se uzme u obzir dobra povezanost sa ostalim biciklističkim rutama.


Detaljnije informacije o biciklističkim rutama Srema mogu se pronaći na web sajtu www.srembike.rs.


Pretraga vesti