Razglednice

Zgrada opštinske uprave
 

Pešačka zona
 

Kuća Vojnovića
 

Most kod Beške
 

Panorama Starog Slankamena
 

Crkva Svetog Nikole
 


 

Razglednice stare Inđije

 

O.Š. Dušan Jerković i Katolička crkva - početak XX veka
Ulica Cara Dušana - 1930. godina
Zgrada Opštine Inđija - početak XX veka
Razglednica iz Inđije i Jarkovaca (Moja Volja) - kraj XIX veka
Stari Slankamen 1909. godine