Vožnja brodićima

Brod "Tisa"
Stari Slankamen
Desna obala Dunava, 1215. kilometar
022 555 422
064 1153 598

Turistička ponuda broda "Tisa" obuhvata plovidbu Dunavom, panoramsko razgledanje, taxi usluge, mogućnost celodnevnog i višednevnog zakupa broda

Brod organizuje obilaske ušća Tise, titelske plaže, ušća Begeja, Starog Slankamena, Belegiškog arhipelaga, Beščanskog mosta…

 


Stara marina

Stari Slankamen
Desna obala Dunava, 1216. kilometer
064 127 94 59

Stara marina u Starom Slankamenu pružaja usluge vožnje brodićima i to panoramsko razgledanje Starog Slankamena sa Dunava, obilazak ušća Tise u Dunav, vožnje po dogovoru…