Lov

Deo Fruške Gore, koji je u većoj meri pošumljen, široka plavna ravan Dunava sa brojnim ritovima i rukavcima, delovi brežuljkastog i ravničarskog terena predstavljaju dobre uslove za razvoj lovnog turizma na teritoriji opštine Inđija.

Priobalje Dunava i okolne šume su pripodno stanište brojnoj populaciji divljih svinja i srneće divljači, a reka sa rukavcima, barama i prostranim plavnim terenima predstavlja stanište divljih pataka, divljih gusaka i velikog broja ostalih ptica močvarica, dok ostali deo lovišta nastanjuje fazanska divljač i divlji zec.

Najbolje vreme za lov divljih patka i divljih guska su hladni zimski meseci, period decembar – januar, kad led okuje manje vodotokove i bare i kad se brojna jata ovih ptica nalaze na delu Dunava koji nije pokriven ledom.

Odstrel fazanske divljači, zeca, srneće divljači i divljih svinja vrši se u vremenu i kvotama utvrđenim lovnim kalendarom, za svaku godinu.

Sve potrebne informacijeu vezi lova mogu se dobiti u lokalnim lovačkim udruženjima, Lovačkom savezu Srbije i lovno - turističkim agencijama.

 

Čortanovci

Opis terena: Lovačko Društvo poseduje lovne terene površine 3600 ha, uz Dunav, veću površinu pod šumom i oranice. Šta loviti: Divlja patka na Dunavu, fazan, prepelica i jarebica u ataru.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Čortanovci" ima iskustva u ino-lovu i pruža usluge organizacije lova, usluge stručnih vodiča za lov, iznajmljivanje čamaca, pasa i opreme za lov i organizacija smeštaja.

Beška

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 4800 ha, veći deo je ravničarski, a teren izlazi i na reku Dunav u dužini od 8,5 km. Udruženje poseduje deo lovišta koji se nalazi u Koviljskom ritu (Krčedinska ada) oko 400 ha.

Šta loviti: U lovnoj sezoni lovi se zec, fazan, jarebica i divlja patka. U delu rita, u zakonom propisanim terminima, lovi se srna i divlja svinja.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Beška pruža usluge organizacije lova, vodiča - prevodioca u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse, terenska vozila, čamac i usluge smeštaja za lovce.

 

Krčedin

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 5700 ha. Veći deo čini priobalje Dunava, ade, ravničarski deo i manje brdoviti teren.

Šta loviti: U lovnoj sezoni, u delu rita najbolje se lovi divlja patka, a u ostalom delu lovišta zec, fazan i jarebica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Krčedin pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, a po potrebi može da obezbedi lovačke pse, čamac i terenska vozila.

 


Novi Slankamen

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 5954 ha, od čega je 80% ravničarski teren.

Šta loviti: Najbolje se lovi, po kalendaru, zec, fazani jarebica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Novi Slankamen pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse i terenska vozila.Stari Slankamen

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 2650 ha. Veći deo je priobalje Dunava, ade i rukavci obrasli vegetacijom i zamočvareni stari tokovi Dunava i Tise.

Šta loviti: U zimskom periodu godine najbolje se lovi divlja patka i ostale barske ptice na Dunavu, a u ostalom delu lovišta srna i divlja svinja.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Šljukica" Stari Slankamen ima iskustva u ino-lovu i pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse i opremu za lov kao i čamace i manji brod za lov divljih pataka.


Inđija

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 4000 ha. Najveći deo zauzima ravničarski teren, manji deo brdovit teren a neznatno se javlja šuma.

Šta loviti: U lovnoj sezoni dobro se lovi fazan, zec, prepelica, jarebica, grlica i sitniji predatori (lisica).

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Inđija pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse, opremu za lov, terenska vozila i organizaciju smeštaja u lovačkom domu.

 

Maradik

Opis terena: Površina lovišta iznosi 3110 ha, od čega najviše zauzimaju njive, oranice, pašnjaci i šume koje su idealne za lov zeca i fazanske divljači.

Šta loviti: U lovnoj sezoni dobro se lovi fazan, zec, prepelica i jarebica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fruškogorac" Maradik pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, može da obezbedi lovačke pse i terenska vozila.


Jarkovci

Opis terena: Površina lovišta iznosi 1800 ha, teren je uglavnom ravničarski sa jednim akumulacionim jezerom dužine oko 2,5 km.

Šta loviti: U lovnoj sezoni dobro se lovi fazan, zec, divlja patka i prepelica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Lane" Jarkovci pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, može da obezbedi lovačke pse i terenska vozila.