Zgrada opštinske uprave

Gradnja zgrade Opštinske uprave započeta je 1911. godine, a završena je 1914. godine. Prema prvobitnoj nameni, u zgradi je trebalo da budu Opštinska uprava, Sreska uprava i Sreski Sud, ali kako je završena u vreme Prvog svetskog rata služila je za smeštaj ranjenika. Po završetku rata 1918. godine, u prizemlju krila prema hotelu i biblioteci bile su trgovačke i zanatske radnje i pošta, a na spratu je bila smeštena Opštinska uprava. Zapadno krilo služilo je za stanovanje. Od 1948. do 1953. godine u zgradi Opštine se nalazio Savezni zavod za statistiku, a opštinske službe su bile izmeštene u zgradu u ulici Vojvode Stepe, u kojoj se danas nalazi ulaz u pijacu.

 

Danas je zgrada Opštinske uprave moderna i funkcionalna zgrada u kojoj je pored opštinskih i republičkih službi smešteno savremeno prijemno odeljenje namenjeno brzom i efikasnom obavljanju administrativnih poslova.

Trenutno je u toku izgradnja novog krila zgrade, koje će biti opremljeno prema najsavremenijim svetskim standardima. U okviru zgrade Opštinske uprave smeštene su i prostorije Turističkog informativnog centra, odnosno Turističke organizacije opštine Inđija.