Crkve u Beški

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice izgrađena je 1771. godine. Nekoliko puta je menjala lokaciju i pretpostavlja se da se ranije nalazila na mestu današnje kapele Svete Petke.

Arhitektura crkve iz druge polovine XVIII veka, klasicistička rezbarija iz 1836. godine delo poznatog vojvođanskog drvorezbara Pavla Bošnjakovića, zajedno sa slikama velikog bečkerečkog slikara Jeftimija Popovića iz 1840. godine, predstavljaju zanimljivu umetničku celinu značajnu za proučavanje novije srpske umetnosti.

U crkvi, na vrhu ikonostasa, nalazi se originalno delo Uroša Predića Raspeće Isusa Hrista sa ikonom Bogorodice i Sv. Jovan Bogoslov, a na zidovima hrama postoji oko 120 ikona.

U periodu od 1899. do 1900. godine Dušan i Stevan Aleksić iz Arada izvodili su restauratorske radove na ikonostasu i unutrašnjosti crkve sa dopunjavanjem novih kompozicija, dajući paralele sa sličnim radovima u drugim sremskim mestima.

Beščanska crkva raspolaže veoma bogatim fondom knjiga koje se nalaze u crkveno-opštinskoj biblioteci, crkvenoj arhivi i pevnicama. Sačuvane rukopisne knjige predstavljaju neprocenjivo blago za proučavanje istorije crkve i ovog mesta.


Kapela Svete Petke, u narodu poznatija kao Vodice, izgrađena je 1781. godine. Ova jednobrodna građevina sa dvoslivnim limenim krovom smeštena je između dva stara jablana. Na istočnoj strani kapele postavljena je mermerna ploča sa likom Prepodobne Mati Paraskeve. U kapeli se nalazi prvobitni antiminis beščanske crkve, kao posebna relikvija i ikona Svete Petke, koja se nekada nalazila iznad vrata.