Crkva Svetog Nikole

Crkvu Svetog Nikole prema predanju sagradio je 1468. godine Vuk Grgurević u narodu poznatiji kao Zmaj Ognjeni Vuk, unuk Despota Đurđa Brankovića. Crkva je sagrađena u stilu moravske arhitektonske škole, kao trikonhalna građevina sa kubetom nad centralnim delom koji je kasnije uklonjen. Njena kulturno-istorijska vrednost je u tome što predstavlja obrazac prema kome su građene crkve u Sremu, među kojima je najpoznatija manastirska crkva Krušedola.

Unutrašnjost crkve živopisana je krajem XV i početkom XVI veka, čiji se ostaci danas nalaze u prvoj zoni severoistočnog stupca, sa zapadne strane (stojeće figure Tri Jerarha - Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti i Grigorije Bogoslov). Unutrašnjost crkve je obnavljana u drugoj polovini XVIII veka. Tada je nastao izrezbareni ikonostas baroknih i rokoko formi. Slike na ikonostasu je radio Stefan Tenecki (1764.), poznati aradski slikar.

Crkva je otvorena samo za grupne posete, uz prethodnu najavu.